Η εταιρεία μας είναι σε θέση να προσφέρει ενεργειακά πιστοποιητικά Π.Ε.Α. με κοστολογημένα σενάρια αναβάθμισης υφιστάμενων κτηρίων για κτήρια-θέρμανση-κλιματισμό (αριθμός Ενεργειακού Επιθεωρητή 11210 του ΕΥΕΠΕΝ).

Προσφέρονται ενεργειακές μελέτες τόσο για υφιστάμενα όσο και για νέα κτήρια με σκοπό τη βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και τις ανάγκες κάθε χώρου κατοικίας, γραφείων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων κλπ.

Comments are closed.