Το πρωτόκολλο KNX είναι το σύστημα το οποίο συνδέει τα προϊόντα των περισσότερων εταιρειών για τη διαχείριση κάθε ανάγκης σε φωτισμό, ρολά, συναγερμούς κλπ. ενός χώρου(οικίας, γραφείων, βιομηχανιών, καταστημάτων, ξενοδοχείων ) και μπορεί να τα ομαδοποιεί προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες άνεσης, εξοικονόμησης ενέργειας , ελέγχου στο χρήστη. Εμείς στην Master cool ως πιστοποιημένοι συνεργάτες του συστήματος, είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε μαζί με το χρήστη, καταγράφοντας τις ανάγκες του και να εγκαταστήσουμε το σύστημα στο χώρο που επιθυμεί , με την καλύτερη λύση σε κάθε περίπτωση.

 

Comments are closed.